Europese Unie wil 60 miljoen nieuwe immigranten

Gepubliceerd op 13 februari 2017 om 15:50

Gevolgen vergrijzing opvangen

Europese Unie wil 60 miljoen nieuwe immigranten

 

Op 25 januari kopte de Volkskrant:"EU: stroom vluchtelingen uit Libië moet stoppen anders 'komen kernwaarden in gevaar'".

Wie denkt dat de Europese Unie nu het licht heeft gezien om massa-immigratie stop te zetten zal bedrogen uitkomen. Na het indammen van deze stroom illegale immigranten gaat de Europese Unie de deur wagenwijd open zetten voor legale migranten uit niet westerse landen. Voor 60 miljoen van hen om precies te zijn.

Vergrijzing

Enige tijd geleden publiceerde het Europees Parlement een document (A6-0251-2009) over een gemeenschappelijk immigratie beleid voor Europa. Hierin wordt het demografisch tekort als gevolg van de vergrijzing besproken. Kort gezegd: de komende 35 jaar overlijden veel ouderen, maar er worden te weinig kinderen geboren om de tekorten die ontstaan op de arbeidsmarkt op te vangen.

Meer kinderen?

Het ligt voor de hand, dat het Europees Parlement voorstellen doet om het aantal geboortes te laten stijgen. Nu baren Europese vrouwen gemiddeld slechts 1,2 kinderen, terwijl er 2,1 nodig zijn ter vervanging van de bevolking. Dus, als het geboorte aantal stijgt is het probleem opgelost? Nou, nee.

 

Er worden juist minder kinderen geboren. Minder huwelijken, veranderde patronen in familieverbanden, maar ook groeiende welvaart en anticonceptie hebben daar de afgelopen decennia flink aan bijgedragen. Tegelijk is ook gebleken, dat de economische neergang van de laatste tien jaar en angst voor de toekomst een belangrijke rem is op het willen krijgen van kinderen.

Hoogopgeleide buitenlandse werknemers?

Van verschillende kanten wordt ingezet om hoogopgeleide buitenlandse werknemers aan te trekken. Logisch, maar er is direct een probleem. Het aanbod van hoogopgeleiden is beperkt. Europa, de Verenigde Staten en de opkomende landen vissen allemaal in dezelfde vijver met bollebozen. Er zijn domweg te weinig vissen voor teveel vissers. Dit zal dus maar ten dele de tekorten binnen Europa kunnen opvullen.

Massa-immigratie

Tot 2050 zullen ongeveer 55 miljoen arbeidsplaatsen vervangen moeten worden. Daarom schat de Europese Commissie in het document dat :"60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak meebrengt om migratie langs legale weg mogelijk te maken".

Wensdenken

Om het toelaten van zoveel migranten aan de burgers te verkopen worden platgetreden argumenten gebruikt. Criticasters moeten de mond worden gesnoerd.

Zo wordt benadrukt:"dat integratie bevorderlijk is voor de culturele diversiteit in de EU".

Tegelijk is:"een goed integratieproces het beste instrument om wantrouwen en verdenkingen tussen autochtone burgers en migranten weg te nemen en het is van fundamenteel belang om xenofobische ideeën en acties de kop in te drukken". Het staat er echt!

Maar hoe succesvol is de Europese Unie al geweest voor de 34 miljoen migranten die nu al in Europa wonen?

Integratie is mislukt

In de loop van de jaren is van verschillende kanten benadrukt, dat de integratie van niet westerse migranten is mislukt. In Frankrijk kennen ze onoplosbare problemen met de integratie. In Duitsland vond Angela Merkel in 2010, dat de multiculturele samenleving mislukt is . Dit is moeiteloos aan te vullen met België, Italië en Groot Brttannië.

In eigen land was het rapport van de commissie Blok in 2004 aanleiding voor Maxime Verhagen van het CDA te stellen, dat het integratiebeleid in Nederland totaal is mislukt.

Vorig jaar nog moest het Financieel Dagblad zorgelijk hetzelfde constateren. En dit jaar gaf 40 procent van de leraren  in het voortgezet onderwijs aan, dat zij de integratie volledig hebben zien mislukken.

Welke integratie is mislukt?

Ook al probeert het Europees Parlement in hun document optimistisch te zijn, ook zij erkent dat er grote problemen zijn. Niet alleen de bestaande problemen met de al aanwezige  migranten, maar ook de problemen bij de instroom van nieuwe migranten.

Zo wordt geconstateerd, dat nu al 54 procent van het totale aantal migranten vrouwen zijn, die niet of laag zijn opgeleid. Dit percentage neemt alleen maar toe.

Naast het niet of nauwelijks opgeleid zijn hebben deze vrouwen aanzienlijke problemen bij de integratie. Ze hebben veel last van negatieve stereotypen en praktijken, mee gebracht uit landen van herkomst. Veelal islamitische landen. Zij zijn vaak slachtoffer van geestelijk en lichamelijk geweld, gedwongen prostitutie, gearrangeerde huwelijken en genitale verminkingen.

 

Het Europees Parlement verwacht dat door voorlichtingscampagnes en onderwijs deze problemen opgelost kunnen worden. Naïef wensdenken ten top.

Dwars vasthouden

De afgelopen twee jaar is gebleken dat de Europese Unie 1,5 miljoen vluchtelingen maar nauwelijks aan kon. Hoe zal dat gaan als het de komende 35 jaar, per jaar, eenzelfde hoeveelheid migranten wil toelaten? Dat kan niet goed gaan.

 

Als de Europese Unie dwars tegen alles in vast blijft houden aan het toelaten van 60 miljoen nieuwe migranten is dat vragen om grote moeilijkheden. Daar komt opstand van.

 

 

 

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.